ข้อศอก

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่าဒေဒါင္ဆစ္

อ่านว่าดเด่า ซิ่ด

1