ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ขอโทษ (Excuse me)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอโทษ (Excuse me)

    ภาษาพม่า ေက်းဇူးျပဳ၍

    อ่านว่า ควินโละ บ่าหน่อ

    หมวดหมู่ ทั่วไป