ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ขนตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ขนตา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ตาမ်က္လံုး
หนังตาမ်က္ရစ္
ลาก่อนဘိုင္းဘိုင္၊တာတာ
เนื้อအသား
กล้ามเนื้อဗလ
คุณปู่คุณตา / คุณย่าคุณยายအဘိုး၊အဘြား
เนื้อควายအမဲသား