ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "กู"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ปีใหม่ႏွစ္သစ္ကူး
โรคติดต่อကူစပ္ေရာဂါ
สวัสดีปีใหม่မဂၤလာႏွစ္သစ္ကူး