ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กุ้งแห้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้