คำศัพท์ไทย-พม่า

กาเกงขาสั้น

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ส่วนตัว ›

ภาษาพม่าေဘာင္ဘီတုိ

อ่านว่าเบาบี่ โต่

1