ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กลางคืน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลางคืน

    ภาษาพม่า

    อ่านว่า เงียะ

    หมวดหมู่ ทั่วไป