ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กระบอกฉีดยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "กระบอกฉีดยา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ฉีดยาေဆးထိုး
เข็มฉีดยาေဆးထိုးအပ္