ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กระดูก"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "กระดูก"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ไขมันในกระดูกခ်ဥ္ဆီ
โรคกระดูกอ่อนအရိုးေပ်ာ့ေရာဂါ