คำศัพท์ไทย-พม่า

กระดุม

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ส่วนตัว ›

ภาษาพม่าလုံး

อ่านว่าแจ่ ตี

1