ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "เสด็จประพาส"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "เสด็จประพาส"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ประพาสเที่ยว
เสด็จไป
เสด็จลงเดินทางไปที่ใกล้ ๆ
เสด็จนิวัตกลับ
เสด็จนิวัติเดินทางกลับ
ประพาสต้นการเสด็จเยือนราษฎรเป็นการส่วนพระองค์
เสด็จแปรพระราชฐานย้ายที่อยู่
พระสีหบัญชรหน้าต่างสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกให้เฝ้าในโอกาสสำคัญ
ทรงพระราชดำเนิน, เสด็จพระราชดำเนิน (พระเจ้าแผ่นดิน)/ เสด็จ (พระราชวงศ์)เดินไป