ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระราชปฏิสันถาร"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  พระราชปฏิสันถาร

  คำสามัญ คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ

  หมวดหมู่ กริยา

 • 2/3

  พระราชปฏิสันถาร

  คำสามัญ ทักทาย

  หมวดหมู่ กริยา

 • 3/3

  พระราชปฏิสันถาร

  คำสามัญ ทักทายปราศรัย

  หมวดหมู่ กริยา