ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระราชนัดดา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระราชนัดดา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระนัดดาหลานชาย หลานสาว
พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย