ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระชนนีหรือพระราชมารดา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระชนนีหรือพระราชมารดา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระราชชนนี, พระราชมารดาแม่ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หมายถึง แม่ ที่มิได้เป็นพระมเหสี หรือแม้เป็นเจ้านายที่ทรงอิสริยศักดิ์สูง
พระมารดา, พระชนนีแม่ ใช้สำหรับเจ้านาย หมายถึง แม่ที่เป็นเจ้านายหรือแม้มิใช่เจ้านาย