ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงถาม, ตรัสถาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ทรงถาม, ตรัสถาม"   ได้แก่