ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ตรัส"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ตรัส"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
รับสั่ง, ตรัสพูด
ทรงถาม, ตรัสถามถาม
ทรงทักทาย, ตรัสทักทายทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป
พระราชดำรัส, พระราชกระแสคำพูด, พูด
พระราชปรารภพูดถึง
พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัสคำพูด
พระราชดำรัสคำพูด
พระดำรัสคำพูด
พระคุณท่านแทนชื่อที่พูดด้วย