ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ชำระพระหัตถ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ชำระพระหัตถ์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
อ่างชำระพระหัตถ์อ่างล้างมือ
ชามชำระพระหัตถ์ชามล้างมือ
หลังพระหัตถ์หลังมือ
พระหัตถ์มือ
ข้อพระหัตถ์ข้อมือ
ฝ่าพระหัตถ์ฝ่ามือ
พระหัตถ์ขวามือขวา
พระหัตถ์ซ้ายมือซ้าย
ถุงพระหัตถ์ถุงมือ