ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ถ้วยชามเครื่องต้นถ้วยชามอาหาร
ชามเครื่องต้นชามอาหาร