ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "วันพระไม่ได้มีหนเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วันพระไม่ได้มีหนเดียว

    ความหมาย วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)

    คำพังเพย