ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สังหรณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สังหรณ์

  บาลี สํหรณ

  สันสกฤต สํหรณ

  ความหมาย นำไปพร้อม. (ไทย) ดลใจ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้