คำศัพท์ไทย "ศรัทธา"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  ศรัทธา

  บาลี สทฺธา

  สันสกฤต ศฺรทฺธา

  ความหมาย ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ความเห็นดี

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 • 2/2

  ศรัทธา

  บาลี สัทธา

  สันสกฤต ศรัทธา

  ความหมาย ความเชื่อ ความเลื่อมใส

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด