ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ยศ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยศ

  บาลี ยส

  สันสกฤต ยศสฺ

  ความหมาย ยกย่องนับถือเกียรติของตน, ฐานันดรที่ตั้งให้แก่บุคคล มีสูงต่ำตามลำดับ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ยศ"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ยโสยส
ทุรยศ, ทรยศทุรยส
อัปยศอปยส
ยโสธรยโสธร
สมณศักดิ์สมณสกฺก
อินทรธนู (อิน-ทะ-นู)อินฺทธนุ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด