ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "มหาผล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มหาผล

  บาลี มหาผล

  สันสกฤต มหาผล

  ความหมาย ผลใหญ่

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "มหาผล"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
มหาราชามหา+ราช
มไหศูรย์มหา+อิสฺสร
มเหาฬาร, มโหฬารมหา+โอฬาร
มโหสถมหา+โอสถ
มหินทร์มหา+อินฺท
มหัศจรรย์มหา+อจฺฉริย
มหรรณพมหา+อณฺณว
วงกตวงก วงฺกต
รามเกียรติ์ราม+กิตฺติ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด