ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทนต์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทนต์

  บาลี ทนฺต

  สันสกฤต ทนฺต

  ความหมาย ฟัน (ท ในภาษาบาลี ออกเสียงเหมือน d)

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้