คำตรงข้ามกัน ภาษาไทย
คำตรงข้ามกัน ภาษาไทย

คำตรงข้ามกัน ภาษาไทย

เนื้อหาในหน้านี้

คำที่ความหมายตรงกันข้าม คือ คำที่บ่งบอกให้รู้ได้ว่าคำ นั้นมีความหมายตรงกันข้ามกัน

คำตรงข้าม คือ Antonyms ในภาษาอังกฤษ

คำตรงข้ามที่พบเห็นบ่อย