คำตรงข้ามกัน ภาษาไทย

คำที่ความหมายตรงกันข้าม คือ คำที่บ่งบอกให้รู้ได้ว่าคำ นั้นมีความหมายตรงกันข้ามกัน

คำตรงข้าม คือ Antonyms ในภาษาอังกฤษ