ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abandon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abandon

  กริยาช่อง 2 abandoned

  กริยาช่อง 3 abandoned

  แปลว่า ละทิ้ง

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale