ค้นเจอ 14 รายการ

positive plate

แปลว่าเป็นแผ่นธาตุทำเป็นไฟบวกของแบตเตอรี่

positive iron

แปลว่าโปรตอน

positive

ตรงข้ามกับnegative

negative

positive

แปลว่าทางบวก, แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี

ADJ

positive

แปลว่าแน่ใจ, มั่นใจ, ยืนยัน

ADJ

positive group

แปลว่า( ไฟฟ้า ) ก้อนแผ่นโลหะที่เป็นขั้วไฟบวกในหม้อแบตเตอรี่

positive terminal

แปลว่าขั้วไฟบวกของแบตเตอรี่

positive

แปลว่าบวก, ในทางบวกเกี่ยวกับไฟฟ้า

positive feeder

แปลว่า( ไฟฟ้า ) สายป้อนกระแสไฟที่ผ่านจากขั้วบวกกระแสไฟตรง

positively

แปลว่าอย่างแน่ชัด, อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย

ADV

positive sign

แปลว่าเครื่องหมายบวก

positive charge

แปลว่า( ไฟฟ้า ) ไฟฟ้าบวก