ค้นเจอ 22 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา at once, once, once-over, once or twice, knocked up

Once in a blue moon

หมวดไม่บ่อย นานๆ ครั้ง แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย

once

แปลว่าเคย

ADV

once

แปลว่าสักที

ADV

once in a while

แปลว่าทั้งที

ADV

once in a while

แปลว่านานๆ

ADV

once

ตรงข้ามกับnow

now

Once in a while

หมวดนานๆ ครั้ง เป็นครั้งคราว ชั่วครั้งชั่วคราว

Once bitten, twice shy

หมวดโดนเข้าครั้ง ยั้งไปนาน

once

แปลว่าหนึ่งครั้ง, ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว

N

once and for all

แปลว่าเป็นครั้งสุดท้าย

IDM

once in a blue moon

แปลว่าไม่บ่อย, นานๆ ครั้ง

IDM

once upon a time

แปลว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว, ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

IDM