ค้นเจอ 122 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Bail Me Out

his

แปลว่าของเขา(ผู้ชาย)

PRON

his

ตรงข้ามกับhers

hers

His

กริยาช่อง 2คำว่า His ไม่ใช่คำกริยา

his time his turn

แปลว่าทีใครทีมัน

N

His majesty

แปลว่าสมเด็จพระ

N

His Majesty

แปลว่าพระองค์

PRON

His Majesty

แปลว่าสมเด็จ

N

His Majesty

แปลว่าพระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)

N

Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

แปลว่าขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นที่สุดแด่คุณและครอบครัว ขอให้พระเจ้าทรงโปรยพรอันวิเศษที่สุดให้คุณและครอบครัวในคริสต์มาสนี้

หมวดคำอวยพรวันคริสต์มาส

His Serene Highness

แปลว่าม.จ.

N

obligations or responsibilities of a sovereign to his people

แปลว่าราชธรรม

N

His/Her Majesty

แปลว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อม

N