ค้นเจอ 62 รายการ

finish

แปลว่าตอนจบ, บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย

N

finish

แปลว่ากิน (จนหมด), จัดการอาหาร (จนหมด)

VT

finish

แปลว่าแล้วเสร็จ

V

finish

แปลว่าเสร็จ, เสร็จสิ้น

VT

finish

แปลว่าชักเงา, เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา

VT

finish

แปลว่าพื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ

N

finish

แปลว่าตกแต่งขั้นสุดท้าย [ช่างก่อสร้าง]: ผิวแต่งสำเร็จ, ชั้นแต่งผิว [ป่าไม้]: ผิว, ลักษณะผิว [การชุบเคลือบโลหะ]: วัสดุแต่งสำเร็จ [พลาสติก]: ผิวตกแต่ง [สีและวาร์นิช]

finish

ตรงข้ามกับgo

go

Finish

กริยาช่อง 2Finished

กริยาช่อง 3Finished

แปลว่าเสร็จสิ้น

finish

แปลว่าจบสิ้น

V

finish

ตรงข้ามกับstart

start

finish

แปลว่าปติยัต

V