ค้นเจอ 30 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา assent to, approve of, approximate to, tense, relax, din in, tense for, be tense

intensely

แปลว่าอย่างแรง, อย่างรุนแรง, อย่างมาก

ADV

intenseness

แปลว่าความแรง, ความเข้มข้น, ความรุนแรง

N

din in

แปลว่าส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense), ส่งเสียงดัง

PHRV

tense for

แปลว่าทำให้เกร็ง, ทำให้ตึงเครียด

PHRV

กาลสมบูรณ์ หรือ perfect tense (แกรมม่า)

ภาษาญี่ปุ่น完了時制

คำอ่านภาษาญี่ปุ่นかんりょうじせい

n

used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense

แปลว่าได้

AUX

intense

tense

ความหมายคล้ายกันกับanxious,apprehensive,edgy,nervous,stressed,uptight

anxious+5

tense

แปลว่าตึงเครียด

ADJ

intensely hot

แปลว่าร้อนผ่าว

V

tense

แปลว่ากาล

N

intense

แปลว่าเข้มข้น, รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด

ADJ