คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

tense

tense = nervous / anxious / edgy / uptight / apprehensive / stressed

EN-TH Dictionary tense แปลว่า:

  1. (n) กาล

  2. (n) กาล (เป็นรูปของกริยาแสดงเวลา)

  3. (vi) ตึง

  4. (adj) ตึง, แน่น

  5. (adj) ตึงเครียด

  6. (adj) ตึงเครียด, เคร่งเครียด, เครียด

  7. (vt) ทำให้ตึง

  8. (v) เขม็งเกลียว

 ภาพประกอบ

  • tense เป็นหนึ่งใน nervous และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tense ความหมายคล้ายกันกับ nervous แปลว่า ประสาท หมวด nervous

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

take terrify thanks thaw thief think time timid tiny trial turn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "tense"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่