ค้นเจอ 23 รายการ

positive plate

แปลว่าเป็นแผ่นธาตุทำเป็นไฟบวกของแบตเตอรี่

positive iron

แปลว่าโปรตอน

positive

ตรงข้ามกับnegative

negative

appositive

แปลว่าซึ่งวางเคียงข้างกัน

ADJ

suppositive

แปลว่าสมมุติเอา, ทึกทักเอา, เป็นการแอบอ้าง

ADJ

positive

แปลว่าทางบวก, แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี

ADJ

positive

แปลว่าแน่ใจ, มั่นใจ, ยืนยัน

ADJ

positive group

แปลว่า( ไฟฟ้า ) ก้อนแผ่นโลหะที่เป็นขั้วไฟบวกในหม้อแบตเตอรี่

positive terminal

แปลว่าขั้วไฟบวกของแบตเตอรี่

positive

แปลว่าบวก, ในทางบวกเกี่ยวกับไฟฟ้า

Electronegativity

แปลว่า(Environmental Engineering) The potential of an atom to attract electrons when the atom is bonded in a compound. The scale is 0 to 4 with 0 being the most electropositive (low attraction) and 4 being the most electronegative (high attraction).

suppositive

แปลว่าคำแสดงการสมมุติ (ไวยากรณ์)

N