ค้นเจอ 347 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Age Hardening, rate of flow, Work flow, flow, blow-pipe, out flow, Plow

unsteady flow

แปลว่าการไหลแบบไม่คงที่ : ดู flow, unsteady

steady flow

แปลว่าการไหลแบบคงที่ : ดู flow, steady

pump, radial flow

แปลว่าเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ศูนย์กลางของใบพัดในแนวขนานกับเพลาและไหลออกจากใบพัดในทิศทางที่ตั้งฉากกับการไหลเข้า

interflow (1)

แปลว่าน้ำที่ไหลใต้ผิวดิน : ส่วนของน้ำที่ซึมลงไปในดินจนดินอิ่มตัว และบางส่วนจะซึมลึกลงไปบางส่วนที่ซึมไม่ทันก็จะไหลไปช้า ๆ ตามลาดเรียก interflow

submerged flow

แปลว่าดู flow, submerged

return flow

แปลว่าน้ำเหลือใช้ : น้ำที่ถูกผันออกจากแหล่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ชลประทาน แล้วไหลลงสู่ลำน้ำเดิม

hollow

แปลว่าช่อง, หุบเขา, แอ่งน้ำ, ขุดหลุม, กลวง

Yellow

กริยาช่อง 2Yellowed

กริยาช่อง 3Yellowed

slow

ตรงข้ามกับquick

quick

ground water flow

แปลว่าการไหลของน้ำใต้ดิน : 1. การไหลของน้ำภายในชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer) หรือในธารน้ำใต้ดิน 2. ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งได้มาจากน้ำใต้ดิน อาจเป็นในลักษณะของน้ำพุธรรมชาติ หรือการไหลซึมผ่านชั้นดินที่ไม่อิ่มตัว (seepage)

Hollow

กริยาช่อง 2Hollowed

กริยาช่อง 3Hollowed

Wallow

กริยาช่อง 2Wallowed

กริยาช่อง 3Wallowed