ค้นเจอ 26 รายการ

flooring finish

แปลว่าลงน้ำมันพื้น ทาสีพื้น ขัดเงาพื้น

finish

ตรงข้ามกับstart

start

finish

แปลว่าปติยัต

V

finish

แปลว่าจบ, ยุติ, สำเร็จ

VT

finish

แปลว่าสำเร็จ

V

exterior finish

แปลว่างานขัดล้างตัวถังรถ

mat finish

แปลว่าหนังหรือกระดาษ พื้นด้าน ไม่ขัดมัน, ไม่มีเงา

rubbed finish

แปลว่าผิวขัดเรียบ

granolithic finish

แปลว่าผิวแกรโนลิธิก

finish

แปลว่าเสร็จ, เสร็จสิ้น

VT

finish

แปลว่าชักเงา, เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา

VT

finish

แปลว่าพื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ

N