ค้นเจอ 25 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Leave me alone, alone, go it alone, leave alone, leave well alone, Back Off

Laugh and the world laughs with you, weep and weep alone

หมวดเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก

alone

แปลว่าโดด

ADJ

Alone

แปลว่าคนเดียว โดดเดี่ยว

N

alone

แปลว่าโดยลำพัง, แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

ADV

leave alone

แปลว่าอย่ายุ่งกับ

PHRV

leave well enough alone

แปลว่าพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)

IDM

let well alone

แปลว่าพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะกลัวว่าจะแย่ลงไปกว่าเดิม, พอใจกับสิ่งที่มีอยู่

IDM

alone

แปลว่าลำพัง

ADV

Leave me alone

แปลว่าปล่อยฉันให้อยู่คนเดียว

alone

แปลว่าโดยลำพัง

ADV

alone

แปลว่าแต่ลำพัง

ADV

alone

แปลว่าโดยลำพัง, แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

ADJ