ค้นเจอ 2,049 รายการ

English

แปลว่าภาษาอังกฤษ

N

English

แปลว่าภาษาอังกฤษ

N

ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุ่น英語

คำอ่านภาษาญี่ปุ่นえいご

n

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเกาหลี영어

อ.

ย่อมาจากภาษาอังกฤษ

Old English

แปลว่าภาษาอังกฤษในยุคแรก, ภาษาอังกฤษโบราณ

N

Let’s practice English

แปลว่ามาฝึกภาษาอังกฤษกัน

Let's practice English

แปลว่ามาฝึกภาษาอังกฤษกัน

King's English

แปลว่าภาษาอังกฤษมาตรฐาน

IDM

ภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษ

ภาษาญี่ปุ่นイギリス英語

คำอ่านภาษาญี่ปุ่นイギリスえいご

n

Saxon

แปลว่าภาษาอังกฤษโบราณ

N

pidgin English

แปลว่าภาษาอังกฤษผสม

N