แปลเนื้อเพลงอิต  "ห่อหมกฮวกไปฝากป้า"
30 คำคมความรัก ภาษาอังกฤษแปลไทย
กริยา 3 ช่อง 100 คํา พร้อมคำอ่าน คำแปล (อัปเดต 2023)
ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน - แปลเพลง
แปลเพลง Closer – The Chainsmokers ft. Halsey
10 คำภาษาลาวที่เดาไม่ออก เดาออกก็ผิดไปไกล
รวม 50 สำนวนไทย พร้อมความหมายน่ารู้ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน