ค้นเจอ 11 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Bask, masked, masked ball, Mask, masked player, Task, Ask Around

act as a masked player

แปลว่าออกโขน

V

FAQ

แปลว่าคำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions), คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต

ABBR

masked

แปลว่าซึ่งสวมหน้ากาก, ซึ่งใช้หน้ากาก

ADJ

posture assumed by a masked actor

แปลว่ามองเสี้ยว

N

jump noisily as in a masked play

แปลว่าออกยักษ์ออกโขน

V

masked player

แปลว่าคนเล่นละครสวมหน้ากาก

N

FAQ

ย่อมาจากFrequently asked questions

masked

แปลว่าซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์), ซึ่งไม่ค้นพบ

ADJ

masked ball

แปลว่าการเต้นรำสวมหน้ากาก

N

kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals

แปลว่าเชิดฉิ่ง

N

Never give advice unless asked

แปลว่าอย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง