ค้นเจอ 19 รายการ

mask

แปลว่าปกปิด (ความรู้สึก), ซ่อน, ปิดบัง (ความรู้สึก)

VT

mask

แปลว่าบัง, กำบัง, ปกคลุม

VT

mask

แปลว่าแผ่นบัง, ชั้นบังแก้สี [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]; ตัวพราง [คอมพิวเตอร์]

Mask

กริยาช่อง 2Masked

กริยาช่อง 3Masked

แปลว่าสวมหน้ากาก, ปกคลุม

mask

แปลว่าสวมหน้ากาก

VT

mask

แปลว่าหน้ากาก

N

mask

แปลว่าหน้ากาก, ที่คลุมหน้า, เครื่องกำบัง, เครื่องปิดหน้า, ผ้าคลุมหน้า

N

mask with

แปลว่าซ่อนความรู้สึกหรือความตั้งใจ

PHRV

stocking mask

แปลว่าหน้ากากถุงน่อง

N

oxygen mask

แปลว่าหน้ากากครอบปากและจมูกสำหรับให้อ็อกซิเจน

N

wear a mask

แปลว่าสวมหน้ากาก

V

gas mask

แปลว่าหน้ากากป้องกันไอพิษ