ค้นเจอ 17 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Stress testing, Time-boxing

task

แปลว่าใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก, ทำให้ทำงานหนักเกินไป, ใช้สมองหนัก, ทำให้เหน็ดเหนื่อย

VT

task

แปลว่างาน

N

task

แปลว่างานหนัก, งานที่ยาก, ภารกิจ, งานที่สำคัญ

N

task

แปลว่าภารธุระ

N

task

แปลว่าการ

N

Task

กริยาช่อง 2Tasked

กริยาช่อง 3Tasked

แปลว่าใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก

teaching task

แปลว่างานสอน

N

Task analysis

แปลว่า(Software Engineering) a software engineering action that is conducted as part of user interface design; intended to better understand how a user is to interact with a system

lose one's task

แปลว่าเสียงาน

V

task force

แปลว่าหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ, กองกำลังทหารเฉพาะกิจ, คณะกรรมการเฉพาะกิจ

N

Load testing

แปลว่า(Software Engineering) a testing task that determines how software (often a WebApp) will respond to various loading conditions

Stress testing

แปลว่า(Software Engineering) a testing task that determines how software responds when it is forced to meet or exceed operational limits