พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Expand

  แปลว่า
  เจริญรุ่งเรือง
  ประเภท
  VI

  310
  views

 • Expand

  แปลว่า
  อธิบายอย่างละเอียด
  ประเภท
  VI

  259
  views

 • Expand

  แปลว่า
  อธิบายอย่างละเอียด
  ประเภท
  VT

  258
  views

 • Expand

  แปลว่า
  แผ่ขยาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก
  เพิ่มเติม
  คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม

  242
  views

 • Expand

  แปลว่า
  ทำให้กว้าง, ทำให้ขยาย, ทำให้มากขึ้น
  ประเภท
  VT

  272
  views

 • Expand

  แปลว่า
  แผ่ขยาย, ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น
  ประเภท
  VI

  215
  views

 • Expand

  แปลว่า
  ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)
  ประเภท
  VT

  206
  views

 • Expand (boundaries)

  แปลว่า
  ขยายวง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว
  เพิ่มเติม
  แผ่วงกว้างออกไป

  172
  views

 • Expand (territory)

  แปลว่า
  ขยายอาณาเขต
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดีจนในที่สุดอาณาจักรทวาราวดีก็สูญสิ้นชื่อไป
  เพิ่มเติม
  ่แผ่พื้นที่ หรืออาณาเขตให้กว้างขึ้น

  235
  views

ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Expand

  ช่อง 2
  expanded
  ช่อง 3
  expanded
  หมวด
  Regular Verb

  966
  views

ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Expand

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  contract

  395
  views

ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Expand -swell

  หมวด
  grow
  ความหมาย
  ขยาย - บวม

  300
  views