พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Expand

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  contract

  115
  views

ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Expand -swell

  หมวด
  grow
  ความหมาย
  ขยาย - บวม

  117
  views

ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Expand

  แปลว่า
  แผ่ขยาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก
  เพิ่มเติม
  คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม

  164
  views

 • Expand

  แปลว่า
  เจริญรุ่งเรือง
  ประเภท
  VI

  238
  views

 • Expand

  แปลว่า
  ทำให้กว้าง, ทำให้ขยาย, ทำให้มากขึ้น
  ประเภท
  VT

  216
  views

ค้นหา "expand" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Expand

  ช่อง 2
  expanded
  ช่อง 3
  expanded
  หมวด
  Regular Verb

  588
  views