คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ค.

อัปเดตเมื่อ 3/31/2018, 11:22:28 PM

จำนวนการเข้าชม 476 ครั้ง

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

Chayanis

คะแนน 100%

2

Pimtha

คะแนน 100%

3

คะแนน 100%

4

A

คะแนน 93.333%

5

ป้อม

คะแนน 90%