คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ข

(หน้า 1/1)

 • ขบถ

  มักเขียนผิดเป็น
  ขบฏ
  หมายเหตุ
  ดู กบฏ

  999+
  views

 • ขวาน

  มักเขียนผิดเป็น
  ขวาญ

  886
  views

 • ขะมักเขม้น

  มักเขียนผิดเป็น
  ขมักเขม้น

  999+
  views

 • ขัดข้อง

  มักเขียนผิดเป็น
  ขัดคล่อง

  999+
  views

 • ขาดดุล

  มักเขียนผิดเป็น
  ขาดดุลย์
  หมายเหตุ
  ดู " ดุล", " สมดุล"

  999+
  views

 • ขี้เกียจ

  มักเขียนผิดเป็น
  ขี้เกลียด, ขี้เกียด

  999+
  views

 • ขี้เกียจ

  มักเขียนผิดเป็น
  ขี้เกรียจ, ขี้เกียด, ขี้เกลียด

  999+
  views

 • ขโมย

  มักเขียนผิดเป็น
  โขมย

  999+
  views

 • ข้าราชการ

  มักเขียนผิดเป็น
  ข้ารัชการ

  151
  views

 • ข้าราชการ

  มักเขียนผิดเป็น
  ข้าราชกาล

  152
  views

 • ข้าวเหนียวมูน

  มักเขียนผิดเป็น
  ข้าวเหนียวมูล
  หมายเหตุ
  มูน = เอากะทิเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้มัน

  999+
  views

 • เขิน

  มักเขียนผิดเป็น
  เขิล

  999+
  views

 • ไข่มุก

  มักเขียนผิดเป็น
  ไข่มุกด์, ไข่มุข

  999+
  views