ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ข

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ข

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

ขบถ

มักเขียนผิดเป็น ขบฏ

ขวาน

มักเขียนผิดเป็น ขวาญ

ขะมักเขม้น

มักเขียนผิดเป็น ขมักเขม้น

ขัดข้อง

มักเขียนผิดเป็น ขัดคล่อง

ขาดดุล

มักเขียนผิดเป็น ขาดดุลย์

ขี้เกียจ

มักเขียนผิดเป็น ขี้เกลียด, ขี้เกียด

ขี้เกียจ

มักเขียนผิดเป็น ขี้เกรียจ, ขี้เกียด, ขี้เกลียด

ขโมย

มักเขียนผิดเป็น โขมย

ข้าราชการ

มักเขียนผิดเป็น ข้ารัชการ

ข้าราชการ

มักเขียนผิดเป็น ข้าราชกาล

ข้าวเหนียวมูน

มักเขียนผิดเป็น ข้าวเหนียวมูล

เขิน

มักเขียนผิดเป็น เขิล

โขยกเขยก

มักเขียนผิดเป็น ขะโยกขะเยก, ขะโหยกขะเหยก

ไข่มุก

มักเขียนผิดเป็น ไข่มุกด์, ไข่มุข


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ