คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ค

(หน้า 1/2)

 • คทา

  มักเขียนผิดเป็น
  คฑา, คธา

  999+
  views

 • คน

  มักเขียนผิดเป็น
  ฅน
  หมายเหตุ
  ฅ ไม่เคยใช้เขียนคำว่า ฅน

  880
  views

 • ครรไล

  มักเขียนผิดเป็น
  ครรลัย

  999+
  views

 • ครองราชย์

  มักเขียนผิดเป็น
  ครองราช
  หมายเหตุ
  คำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา ทั้งนี้ คำว่า "ครองราชสมบัติ" หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ "ครองราชยสมบัติ" อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)

  999+
  views

 • คริสตกาล

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสต์กาล
  หมายเหตุ
  ใช้ตามโบราณ

  999+
  views

 • คริสตจักร

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสต์จักร
  หมายเหตุ
  ใช้ตามโบราณ

  999+
  views

 • คริสต์ทศวรรษ

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสตทศวรรษ
  หมายเหตุ
  ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

  999+
  views

 • คริสต์มาส

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสตมาส

  999+
  views

 • คริสต์ศตวรรษ

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสตศตวรรษ
  หมายเหตุ
  ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

  999+
  views

 • คริสต์ศักราช

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสตศักราช

  999+
  views

 • คริสต์ศาสนา

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสตศาสนา
  หมายเหตุ
  ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

  999+
  views

 • คริสต์ศาสนิกชน

  มักเขียนผิดเป็น
  คริสตศาสนิกชน

  999+
  views

 • ครุฑ

  มักเขียนผิดเป็น
  ครุท

  999+
  views

 • ครุภัณฑ์

  มักเขียนผิดเป็น
  คุรุภัณฑ์

  999+
  views

 • ครุศาสตร์

  มักเขียนผิดเป็น
  คุรุศาสตร์

  999+
  views

 • คฤหาสน์

  มักเขียนผิดเป็น
  คฤหาสถ์
  หมายเหตุ
  คฤห + อาสน

  999+
  views

 • คลิก

  มักเขียนผิดเป็น
  คลิ้ก, คลิ๊ก

  999+
  views

 • คลินิก

  มักเขียนผิดเป็น
  คลีนิก, คลินิค

  999+
  views

 • คอลัมน์

  มักเขียนผิดเป็น
  คอลัมม์

  999+
  views

 • คะ

  มักเขียนผิดเป็น
  ค๊ะ

  828
  views