ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ค

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ค

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

คทา

มักเขียนผิดเป็น คฑา, คธา

คน

มักเขียนผิดเป็น ฅน

ครรไล

มักเขียนผิดเป็น ครรลัย

ครองราชย์

มักเขียนผิดเป็น ครองราช

คริสตกาล

มักเขียนผิดเป็น คริสต์กาล

คริสตจักร

มักเขียนผิดเป็น คริสต์จักร

คริสต์ทศวรรษ

มักเขียนผิดเป็น คริสตทศวรรษ

คริสต์มาส

มักเขียนผิดเป็น คริสตมาส

คริสต์ศตวรรษ

มักเขียนผิดเป็น คริสตศตวรรษ

คริสต์ศักราช

มักเขียนผิดเป็น คริสตศักราช

คริสต์ศาสนา

มักเขียนผิดเป็น คริสตศาสนา

คริสต์ศาสนิกชน

มักเขียนผิดเป็น คริสตศาสนิกชน

ครุฑ

มักเขียนผิดเป็น ครุท

ครุภัณฑ์

มักเขียนผิดเป็น คุรุภัณฑ์

ครุศาสตร์

มักเขียนผิดเป็น คุรุศาสตร์

คฤหาสน์

มักเขียนผิดเป็น คฤหาสถ์

คลิก

มักเขียนผิดเป็น คลิ้ก, คลิ๊ก

คลินิก

มักเขียนผิดเป็น คลีนิก, คลินิค

คอลัมน์

มักเขียนผิดเป็น คอลัมม์

คะ

มักเขียนผิดเป็น ค๊ะ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ