สุภาษิตไทยเกี่ยวกับการเมือง

ณ เวลานี้คงไม่มีอะไรเป็นประเด็นร้อนที่ประชาชนให้ความสนใจเท่ากับข่าวการเมืองอีกแล้ว เรื่องของการเมืองเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานไม่รู้จบสิ้นในสังคมไทย ต่างคนก็ต่างมุมมองความคิด แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองแต่อย่างใด เพียงแต่เราจะหยิบยกสุภาษิต สำนวนไทยที่เข้ากับการเมืองไทยในช่วงนี้มาให้คุณผู้อ่านได้ลองขบคิดตามกัน

ณ เวลานี้คงไม่มีอะไรเป็นประเด็นร้อนที่ประชาชนให้ความสนใจเท่ากับข่าวการเมืองอีกแล้ว

 

เรื่องของการเมืองเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานไม่รู้จบสิ้นในสังคมไทย ต่างคนก็ต่างมุมมองความคิด

แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองแต่อย่างใด เพียงแต่เราจะหยิบยกสุภาษิต สำนวนไทยที่เข้ากับการเมืองไทยในช่วงนี้มาให้คุณผู้อ่านได้ลองขบคิดตามกัน

ก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของสุภาษิตกันก่อนเลย

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี คำสุภาษิตมักจะแต่งให้คล้องจอง เพื่อให้จดจำได้ง่ายและเกิดการใช้งานได้บ่อย มักจะมาในรูปแบบของสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย เมื่อฟังแล้วบางครั้งมักจะไม่ค่อยได้ความหมายในตัวของมันเองเท่าไหร่นัก แต่ต้องนำไปประกอบกับเหตุการณ์หรือตัวบุคคล จึงจะได้ความหมายที่เป็นคติเตือนใจ

แล้วต่างจากสำนวนไทยอย่างไร

สำนวน คือ โวหาร ทำนองพูด ถ้อยคำที่เรียบเรียง เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แปลความหมายตามตัวอักษร จึงฟังแล้วมักจะไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนำไปประกอบกับเรื่อง หรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายเป็นคติเตือนใจ เช่นเดียวกับคำที่เป็นสุภาษิต แล้วจะมีสุภาษิตหรือสำนวนใดบ้างที่เรานำมาฝากในวันนี้มาติดตามกันเลย

 

สุภาษิตไทยเกี่ยวกับการเมือง

 1. กงเกวียนกำเกวียน หมายถึง ทำอะไรกับใครไว้ ย่อมได้รับผลกรรมนั้น
 2. กบในกะลาครอบ หมายถึง มีความรู้หรือประสบการณ์น้อยมักนึกว่าตัวรู้มาก
 3. กระต่ายขาเดียว หมายถึง ยืนกรานไม่ยอมรับผิด บอกว่าตนไม่ได้ทำ
 4. กลับเนื้อกลับตัว หมายถึง เลิกทำความชั่ว แล้วมาประพฤติตัวเป็นคนดี
 5. กลับหน้ามือเป็นหลังมือ หมายถึง เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างตรงกันข้าม
 6. กินที่ลับไขที่แจ้ง หมายถึง เอาความลับหรือเอาเรื่องที่ทำกันที่ลับมาเปิดเผยให้คนเขารู้
 7. กินน้ำเห็นปลิง หมายถึง ตะขิดตะขวงใจกับคนที่พูดหรือคบด้วยโดยรู้ว่าเขาไม่ดี
 8. เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง หมายถึง เกลียดตัวเขาแต่อยากได้ผลประโยชน์จากเขา
 9. เกลือจิ้มเกลือ  หมายถึง ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน
 10. เกลือเป็นหนอน หมายถึง คนภายในกลุ่มคิดทรยศไปบอกความลับฝ่ายตรงข้าม
 11. แกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึง อยู่ดีไม่ว่าดี ไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว
 12. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน
 13. ไก่อ่อน หมายถึง อ่อนหัด, ยังไม่ชำนาญ
 14. กบเลือกนาย หมายถึง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเรื่อย ๆ
 15. ขายผ้าเอาหน้ารอด หมายถึง ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนเอาไว้

 

 1. ขุดบ่อล่อปลา หมายถึง ทำกลอุบายให้เขาเชื่อเพื่อหวังผลประโยชน์
 2. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม หมายถึง ทำตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่คนในสังคมนั้นเขาทำกัน
 3. เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึง หลอก ขู่ ให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขวัญหรือเกรงขาม
 4. คนในข้อ งอในกระดูก หมายถึง กมลสันดานเกิดมาก็ชอบคดโกง
 5. คืนหมาหอน หมายถึง คืนสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการซื้อเสียงกันมาก
 6. ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด หมายถึง ความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด
 7. ชุบมือเปิบ หมายถึง ฉวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยตัวเองไม่ได้ลงทุนลงแรง
 8. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน หมายถึง ความซื่อสัตย์นั้นกินใช้ไม่มีวันหมด มีกินได้เรื่อย
 9. ตีงูให้หลังหัก หมายถึง ทำสิ่งใดแก่ศัตรูไม่เด็ดขาดจริงจัง ย่อมได้รับผลร้ายภายหลัง
 10. ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ หมายถึง คนที่ยึดมั่นและตั้งมั่นในความดี ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้
 11. นกสองหัว หมายถึง ทำตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายที่เขาไม่ถูกกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
 12. น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ หมายถึง ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก
 13. น้ำลดตอผุด หมายถึง เมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ
 14. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หมายถึง คนหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ กดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอหรือผู้น้อย
 15. ผักชีโรยหน้า หมายถึง ทำความดีเพียงผิวเผิน
 16. พายเรือให้โจรนั่ง หมายถึง การให้ความสนับสนุนคนไม่ดี
 17. มัดมือชก หมายถึง บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในอำนาจแล้วจัดการเอาตามใจชอบ
 18. มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึง ชอบแสดงตัวตนว่าเป็นคนมีศีล มีธรรม แต่ทำความเลวเป็นนิจ
 19. ยุแยงตะแคงรั่ว หมายถึง พูดให้ทั้งสองฝ่ายแตกคอกัน
 20. ศรศิลป์ไม่กินกัน หมายถึง ไม่ถูกกัน ไม่ลงรอยกัน ไม่ชอบหน้ากัน
 21. สองฝักสองฝ่าย หมายถึง ทำตัวเข้ากับสองฝ่ายที่ไม่ถูกกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
 22. หมาสองราง หมายถึง คนที่ทำตัวเข้าทั้งสองฝ่ายที่เป็นศัตรูกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
 23. เหยียบเรือสองแคม หมายถึง ทำทีเข้าด้วยทั้งสองฝ่าย
 24. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง หมายถึง คัดค้านผู้มีอำนาจ ฐานะสูงกว่า หรือผู้ใหญ่กว่า มักจะล้มเหลว

บางครั้งสุภาษิตเหล่านี้อาจพบเจอในสื่อออนไลน์หรือในเนื้อหาข่าว หากทราบความหมายก็จะสามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาตามข่าวได้มากขึ้น หวังว่าสุภาษิตที่นำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านนะครับ


อ่านต่อเพิ่มเติม


 หมวดหมู่ สุภาษิตไทย
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทยเกี่ยวกับการเมือง"