วันเข้าพรรษา

ว่าด้วยเรื่องการเข้าพรรษา นับเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่ง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับวันเข้าพรรษาให้มากขึ้นกัน

ว่าด้วยเรื่องการเข้าพรรษา นับเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่ง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับวันเข้าพรรษาให้มากขึ้นกัน

 

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรรษาในทุก ๆ ปีจะตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส

ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

 

ทำไมต้องมีวันเข้าพรรษา

ในพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา คือ วันที่กำหนดให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำวัดตลอด 3 เดือนตามพระวินัย ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้หยุดจาริกไปในที่ต่าง ๆ เพราะอาจไปเหยียบย่ำข้าวกล้าและพืชพันธุ์ของชาวไร่ชาวนาที่เพาะปลูกไว้ รวมถึงสัตว์เล็ก ๆ อาจเป็นอันตรายได้

 

หลักการกำหนดวันเข้าจำพรรษา

กำหนดการของวันเข้าจำพรรษาของพระภิกษุ ยังแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ

1. ปุริมพรรษา

ปุริมพรรษา หมายถึงเข้าจำพรรษาต้น ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ คือในวันเข้าพรรษา เป็นเวลา ๓ เดือน คือ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑

และเมื่อออกพรรษาแล้ว ยังมีอานิสงค์ให้ได้รับกฐินและอานิสงค์กฐินอีกด้วย

2. ปัจฉิมพรรษา

ปัจฉิมพรรษา หมายถึงเข้าจำพรรษาหลัง เช่นในปีอธิกมาสก็เข้าจำพรรษาในเดือน ๘ หลัง หรือถ้าเป็นปีปกติ ก็สามารถอธิษฐานเข้าจำพรรษาได้ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ก็ได้

 

ในกรณีพระภิกษุที่เข้าปุริมพรรษาไม่ทัน แต่ไม่ได้รับอานิสงค์กฐินหลังออกพรรษา เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พระสงฆ์จะประชุมกันในพระอุโบสถ เพื่อทำพิธีกล่าวคำอธิษฐานพรรษา จากนั้นจะมีการขอขมา และกล่าวคำให้อภัยต่อกัน ในหมู่พระภิกษุสงฆ์

ส่วน พุทธศาสนิกชนนิยมการถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้จุดไว้ตลอดพรรษา และยังนิยมการถวายผ้าจำนำพรรษา คือผ้าสำหรับอาบน้ำในช่วงเข้าพรรษาตลอดไตรมาส หากถวายผ้าอาบน้ำนี้นอกกาลพรรษา จะไม่เรียกว่าเป็นผ้าจำนำพรรษา


เกล็ดความรู้เพิ่มเติม

ปุริม หรือ บุริม แปลว่า ตอนต้น, หัวหน้า

ปัจฉิม แปลว่า ตอนท้าย

 รู้หรือไม่?

 1. วันเข้าพรรษา คือวันไหน?

  ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส

 2. วันเข้าพรรษา คืออะไร?

  วันที่กำหนดให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำวัดตลอด 3 เดือนตามพระวินัย

 3. ปุริม แปลว่าอะไร?

  ตอนต้น, หัวหน้า

 4. บุริม แปลว่าอะไร?

  ตอนต้น, หัวหน้า

 5. ปัจฉิม แปลว่าอะไร?

  ตอนท้าย


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง


 หมวดหมู่ เทศกาลสำคัญ
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วันเข้าพรรษา"