คำไทยที่มักอ่านผิด

ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือภาษาที่ใช้ในวรรณกรรม ล้วนมีความไพเราะ น่าอ่าน  น่าฟังยิ่ง เพราะเรามีเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ที่จะทำให้คำ มีเสียงและทำนองที่เปลี่ยนแปรไป มีการใช้ถ้อยคำคล้องจอง  มีสัมผัส ฟังเหมือนเสียงดนตรี  และยังมีเนื้อหาการใช้ อันแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบต่างๆ ด้วยเหตุนี้วันนี้เราจึงมาดูกันว่ามีคำไหนบ้างที่คนไทยส่วนใหญ่มักอ่านผิดและจะได้กลับไปอ่านให้ถูกต้อง

ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือภาษาที่ใช้ในวรรณกรรม ล้วนมีความไพเราะ น่าอ่าน  น่าฟังยิ่ง เพราะเรามีเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ที่จะทำให้คำ มีเสียงและทำนองที่เปลี่ยนแปรไป มีการใช้ถ้อยคำคล้องจอง  มีสัมผัส ฟังเหมือนเสียงดนตรี  และยังมีเนื้อหาการใช้ อันแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบต่างๆ

ด้วยเหตุนี้วันนี้เราจึงมาดูกันว่ามีคำไหนบ้างที่คนไทยส่วนใหญ่มักอ่านผิดและจะได้กลับไปอ่านให้ถูกต้อง

 

คำไทยที่มักอ่านผิด ที่ควรอ่านให้ถูก

ได้แก่

กรกฎาคม     อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

กรณียกิจ       อ่านว่ากะ-ระ-นี-ยะ-กิด

กรรมาธิการ    อ่านว่ากำ-มา-ทิ-กาน

ขะมักเขม้น    อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

ขัดสมาธิ       อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

โฆษณา        อ่านว่า โคด-สะ-นา

จตุโลกบาล    อ่านว่า จะ-ตุ-โลก-กะ-บาน

จิตกาธาน       อ่านว่า จิด-ตะ-กา-ทาน

ทูลเกล้าฯ       อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม

ปรัชญา        อ่านว่า ปรัด-ยา

ปักเป้า(ปลา)  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้าให้อ่านว่า ปัก-เป้า

ศาสตราจารย์  อ่านว่า สาด-ตรา-จาน

ศัลยแพทย์     อ่าน ว่า สัน-ละ-ยะ-แพด

สมรรถภาพ   อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ

สมุฏฐาน      อ่านว่า สะ-หมุด-ถาน

สรภัญญะ     อ่านว่า สะ-ระ-พัน-ยะ

สลากภัต      อ่านว่า สะ-หลาก-กะ-พัด

สัปดาห์       อ่านว่า สับ-ดา

สัมปรายภพ   อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

สุคติ          อ่านว่า สุก-คะ-ติ

อรหันต์       อ่านว่า อะ-ระ-หัน

อาชญากร     อ่านว่า อาด-ยา-กอน

 

อาสาฬหบูชา  อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา

มูลค่า        อ่านว่า มูน-ค่า หรือมูน-ละ-ค่า

ครบุรี        อ่านว่า คอน-บุ-รี

จักราช (อำเภอหนึ่งในจ.นครราชสีมา) อ่านว่า จัก-กะ-หราด

ฉวาง        อ่านว่า ฉะ-หวาง

แม่สรวย    อ่านว่า แม่-สวย

แม่จริม     อ่านว่า แม่-จะ-ริม

เสลภูมิ     อ่านว่า เส-ละ-พูม (ถนน)

แพร่งสรรพศาสตร์  อ่านว่า แพร่ง-สัน-พะ-สาด  

 

การอ่านตัวเลขภาษาไทยที่มักอ่านผิด ที่ควรอ่านให้ถูก

11            อ่านว่า  สิบเอ็ด

21           อ่านว่า  ยี่-สิบ-เอ็ด

101         อ่านว่า  ร้อย-เอ็ด

1001       อ่านว่า พัน-เอ็ด

2501      อ่านว่า  สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด


นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่นำมาให้ดูกัน ยังมีอีกหลายคำที่คนไทยอ่านผิดกันทั้งที่เป็นคำในภาษาไทยเอง ต่อไปนี้เมื่อเจอคำเหล่านี้หวังว่าผู้อ่านทุกคนจะไม่อ่านผิดกันอีกแล้วนะครับ


อ่านต่อเพิ่มเติม


 หมวดหมู่ ภาษาไทย คำอ่าน
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไทยที่มักอ่านผิด"