"ปรากฏ" กับ "ปรากฎ" คำไหนที่ถูกต้อง

"ปรากฏ" กับ "ปรากฎ" คำไหนที่ถูกต้อง
"ปรากฏ" กับ "ปรากฎ" คำไหนที่ถูกต้อง

เป็นอีกหนึ่งคำที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากว่าคำไหนถูกต้อง อาจเพราะด้วยความสับสนที่ลักษณะของตัวอักษรคล้ายกันมากระหว่าง "ฏ ปฏัก" กับ "ฎ ชฎา" และหลาย Font ก็ไม่ทำให้แตกต่างแบบชัดเจน จึงทำให้เกิดความสับสนในวงกว้าง

 

"ปรากฏ" กับ "ปรากฎ" คำไหนนะที่ถูก?

***หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

ปรากฏ

 

 

 

ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ถึงจะเป็นคำที่เขียนถูกต้อง

 

 

ปรากฏ ✅

คำว่า "ปรากฏ" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า "สําแดงออกมาให้เห็น"

จะสะกดด้วย "ฏ ปฏัก" ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤต "ปฺรกฏ" มีเทคนิคการจำง่าย ๆ คือ ปรากฏว่าหัวแตก

 

ปรากฎ ❌

คำนี้ที่สะกดด้วย "ฎ ชฎา" น่าจะมาจากความสับสนกับคำว่า "กฎ" "กฎหมาย"

 

อ้างอิง


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นในหัวข้อ ""ปรากฏ" กับ "ปรากฎ" คำไหนที่ถูกต้อง"