คำในภาษาไทย

ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุใช้ ฏ ปฏัก

Posted on by Admin

อ่านว่า /ปฺรา-กด/

พจนานุกรมไทย ปรากฏ หมายถึง:

  1. [ปฺรากด] ก. สําแดงออกมาให้เห็น. (ส. ปฺรกฏ; ป. ปากฏ).

ภาพประกอบ

  • ปรากฏ

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรากฏ หรือ ปรากฎ คำไหนเขียนถูก?"

คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"