คำในภาษาไทย

ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุใช้ ฏ ปฏัก

Posted on by Admin

อ่านว่า /ปฺรา-กด/

พจนานุกรมไทย ปรากฏ หมายถึง:

  1. [ปฺรากด] ก. สําแดงออกมาให้เห็น. (ส. ปฺรกฏ; ป. ปากฏ).

ภาพประกอบ

  • ปรากฏ

บทความที่เกี่ยวข้อง "ปรากฏ"


คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"