ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ปรากฏ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปรากฏ

    มักเขียนผิดเป็น ปรากฎ

    หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

    คำไทยที่มักเขียนผิด